nyheder

Generalforsamling 20. april 2020 - udskudt til 5. oktober!


Hvad skal vi med flamencoen i Aarhus? Kom og giv dit besyv med!

 

Dagsorden:

- Valg af dirigent

- Valg af referent

- Godkendelse af dagsorden

- Beretning fra Formanden

- Fremlæggelse af regnskab

- Indkomne forslag

- Fastsættelse af kontingent

- Valg af bestyrelse: formand, kasserer, tre menige medlemmer samt suppl.

- Valg af revisor og suppl.

- Eventuelt

 

Stemmeret kræver medlemsskab. Så HUSK af melde dig ind inden generalforsamlingen. 112,- kr. for hele 2020 indbetales på konto nr. 8140-6612398125. Har du betalt for en af sæsonens dansehold, har du automatisk betalt for medlemsskab.

 

Har du forslag, send dem senest 14 dage før generalforsamlingen (dvs. 6. april) til lacana@flamencoiaarhus.dk.

 

Vi sørger for et lille glas og snacks. 

 

KH Maj-Britt Lillelund

På vegne af La Caña, Flamencoforeningen i Aarhus www.flamencoiaarhus.dk

Bien venidos!


20. april 2020


kl. 19.15 - 22.00


Brobjergskolen, Mødelokalet 1. sal, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C<< Tilbage