nyheder

Peña og Generalforsamling i Flamencoforeningen La Caña


Kære Alle

Husk generalforsamling fredag den 5.april 2019, kl. 17.30

i La Cana - Flamencoforeningen i Århus

HUSK af melde dig ind inden generalforsamlingen - 112,- kr. for hele 2019 indbetales på konto nr. 8140-6612398125

Vi sørger for en lille Tapas menu og drikkevarer, mod betaling af et beskedet beløb.

Tilmelding er derfor nødvendig til: lacana@flamencoiaarhus.dk
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Godkendelse af dagsorden
- Beretning fra Formanden
- Fremlæggelse af regnskab
- Indkomne forslag - ændring af vedtægter og formåls paragraf.
- Fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse: formand, kasserer, 3 menige medlemmer samt suppl.
- Valg af revisor og suppl.
- Eventuelt

KH Maj-Britt Lillelund
På vegne af
La Caña, Flamencoforeningen i Aarhus
www.flamencoiaarhus.dk
FB: Flamencoiaarhus
konto nr. 8140-6612398125


5. april


17.30


Oplyses senere<< Tilbage