Kære Alle
Husk generalforsamling 23. februar 2018, kl. 17.30  
 
HUSK af melde dig ind inden generalforsamlingen - 112,- kr. for hele 2018 indbetales på konto nr. 8140-6612398125
 
Vi sørger for en lille Tapas menu og drikkevarer, mod betaling af et beskedet beløb.
 
Tilmelding er derfor nødvendig til: lacana@flamencoiaarhus.dk
 
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Godkendelse af dagsorden
- Beretning fra Formanden
- Fremlæggelse af regnskab
- Indkomne forslag
- Fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse: formand, kasserer, 3 menige medlemmer samt suppl.
- Valg af revisor og suppl.
- Eventuelt
 
KH Maj-Britt Lillelund
På vegne af La Caña, Flamencoforeningen i Aarhus www.flamencoiaarhus.dk
FB: Flamencoiaarhus
konto nr. 8140-6612398125